Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2011

Termi
People with no morals often considered themselves more free, but mostly they lacked the ability to feel or love.
— Bukowski,Charles
Reposted bySergiejthenotebookobserwatorbezstronny

June 26 2011

Termi
4411 1026
Reposted bylimonka limonka

June 19 2011

Termi
1167 88fc
Reposted byteijakoolorelh

April 18 2011

Termi
7000 d8f3
Reposted byim-youre-poisonpabloo06lowfive

April 09 2011

Termi
If you want me to stay, I'll never leave you.
— O.

March 29 2011

Termi
W całej swej głupocie i nieznajomości opcji telefonu, wykonała połączenie do Turcji. Komórkowe. Nie chce widzieć rachunku...

March 25 2011

Termi
7749 45db 500

March 17 2011

Termi
Care, responsibility, respect, and knowledge = 4 elements of love
— O.

March 16 2011

Termi
4743 6b68 500
2nd love :)
Reposted bykejoskapsel99nanimosimapesjelkhaliwujekbentenOkruszeksunakonuri

March 08 2011

Termi
Skoro kobieta i mężczyzna to dwie połówki jabłka, to w której części znajduje się robaczek?

March 02 2011

Termi
6721 0135
True :)
Reposted bymrbabollechoesrzekomymrymrumrugerritenpkz451dbcjaskxanarchistycznychrabaszcz

February 25 2011

Termi
6032 a4f2 500
Reposted bygigamannaida42

February 13 2011

Termi
9258 c895 500

January 27 2011

Termi
9998 8181 500
Termi
Gdyby Bóg był kobietą, nigdy nie pozwoliłby, żeby po jedzeniu się tyło
— Jak się pozbyć Cellulitu
Reposted bycoverlover coverlover

January 13 2011

Termi
4685 edd4
Help...
Reposted bytickimickipyzamazowiecka

January 12 2011

Termi
5708 85e3 500
Aha.
Reposted fromdiscort discort
Termi
Hahahahaha, po prostu fantastyczne! Kradnę!

January 11 2011

Termi
5629 7fdc
Reposted byschlumpijakey-h888888nanokneedohse

January 10 2011

Termi
Reposted bywinoxlucanuszielonobursztynoweekskjuzmipapajo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl